3 PHÒNG + KARAOKE
10 người + 3 bé
Liên hệ
5 PHÒNG + BÀN BIDA
15 khách tiểu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
9 PHÒNG + BÀN BIDA
25 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + Bàn Bida
16 khách tiêu chuẩn, tối đa 30khách
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 20 khách
Liên hệ
5phòng + Bàn Bida
15 khách tiêu chuẩn, 25 khách tối đa
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548