4 PHÒNG + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 20 khách
Liên hệ
5phòng + Bàn Bida
15 khách tiêu chuẩn, 25 khách tối đa
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548