4 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN , TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG NGỦ
12 NGƯỜI LỚN + 4 BÉ DƯỚI 5 TUỔI
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN,TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
12 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 32 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG NGỦ
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 20 khách
Liên hệ
5 Phòng Ngủ
16 khách tiểu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
4 phòng
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 20 khách
Liên hệ
6 phòng
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548