4 PHÒNG NGỦ
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE 🎤
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE 🎤
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 22 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN ,TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 35 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG + KARAOKE 🎤
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
16 NGƯỜI LỚN + 5 BÉ
Liên hệ
4 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 16 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN ,TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548