4 PHÒNG + BÀN BIDA
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN + 5 BÉ
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
12 KHÁCH + 3 BÉ
Liên hệ
3 PHÒNG NGỦ
8 KHÁCH + 2 BÉ
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN ,TỐI ĐA 20 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIỂU CHUẨN ,TỐI ĐA 35 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIỂU CHUẨN ,TỐI ĐA 30 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN ,TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
11 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
30 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 55 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548