5 PHÒNG + BÀN BIDA + KARAOKE
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN,TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
16 NGƯỜI LỚN + 6 BÉ
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 16 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 15 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG NGỦ
12 khách tiêu chuẩn,tối đa 15 khách
Liên hệ
3 phòng ngủ
10 người + 3 bé
Liên hệ
4 Phòng
10 người + 3 bé
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
6 Phòng + karaoke
Tiểu chuẩn 12 người lớn + 6 bé dưới 5 tuổi
Liên hệ
5 Phòng + karaoke
Tiểu chuẩn 10 người lớn + 5 bé dưới 6 tuổi
Liên hệ
6 Phòng + karaoke 🎤
Tiểu chuẩn 12 người lớn + 6 bé dưới 5 tuổi
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548