4 phòng
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 20 khách
Liên hệ
4 Phòng + bàn bida + karaoke 🎤
15 khách tiểu chuẩn ,tối đa 25 khách
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG NGỦ
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548