8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + BÀN BIDA
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE 🎤
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 22 KHÁCH
Liên hệ
6 Phòng + Bàn bida
15 khách tiểu chuẩn, tối đa 25 khách
Liên hệ
5 PHÒNG + BÀN BIDA + KARAOKE
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
16 NGƯỜI LỚN + 6 BÉ
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
3 phòng ngủ
10 người + 3 bé
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548