5 PHÒNG + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE 🎤
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548