4 PHÒNG + KARAOKE 🎤
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 15 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 15 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG NGỦ
12 khách tiêu chuẩn,tối đa 15 khách
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
16 NGƯỜI LỚN + 6 BÉ
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN + 5 BÉ
Liên hệ
4 PHÒNG + BÀN BIDA
12 KHÁCH + 3 BÉ
Liên hệ
5 PHÒNG + BÀN BIDA
12 KHÁCH TIÊU CHUẨN + 5 BÉ DƯỚI 5 TUỔI
Liên hệ
4 PHÒNG + KARAOKE 🎤
10 NGƯỜI LỚN + 4 BÉ TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 15 KHÁCH
Liên hệ
3 PHÒNG NGỦ
8 KHÁCH + 2 BÉ
Liên hệ
5 PHÒNG + BÀN BIDA
18 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE 🎤
10 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548