6 phòng + karaoke
15 khách tiêu chuẩn, tối đa 30khách
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE 🎤
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIỂU CHUẨN ,TỐI ĐA 35 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
12 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 35 KHÁCH
Liên hệ
11 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
7PN 15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 45 KHÁCH
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 35 KHÁCH
Liên hệ
17 Phòng + KARAOKE + BÀN BIDA
35 khách tiêu chuẩn, tối đa 70 khách
Liên hệ
8 PHÒNG + BÀN BIDA + KARAOKE
16 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 35 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG NGỦ
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548