6 PHÒNG NGỦ
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN ,TỐI ĐA 25 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
8 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIỂU CHUẨN ,TỐI ĐA 30 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN ,TỐI ĐA 30 KHÁCH
Liên hệ
11 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
30 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 55 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
6 Phòng + karaoke
Tiểu chuẩn 12 người lớn + 6 bé dưới 5 tuổi
Liên hệ
7 Phòng + Karaoke
Tiểu chuẩn 14 người lớn + 7 bé dưới 6 tuổi
Liên hệ
6 PHÒNG + KARAOKE 🎤
15 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 20 KHÁCH
Liên hệ
4 PHÒNG + karaoke
10-15 khách
Liên hệ
9 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
25 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 40 KHÁCH
Liên hệ
10 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
25 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 50 KHÁCH
Liên hệ
7 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
20 KHÁCH TIỂU CHUẨN ,TỐI ĐA 35 KHÁCH CÓ PHÍ
Liên hệ
5 PHÒNG + KARAOKE + BÀN BIDA
18 KHÁCH TIÊU CHUẨN, TỐI ĐA 25 KHÁCH
Liên hệ
Nhắn tin facebook Zalo: 0908.381.548
Hotline: 0908.381.548